ਸਾਹ, Saah (Breath)


ਸਾਹ
ਵੇਖ,
ਇੱਕ ਸਾਹ ਆਵੇ
ਇੱਕ ਸਾਹ ਜਾਵੇ
ਓ ਆਪੇ ਆਪ ਕਰਾਵੇ
Saah
Vekh,
Ikk saah aave
Ikk saah jaave
Oh aape aap karaave

Translation
Breath

Watch,
You are breathing in
You are breathing out
He is doing it himself

Advertisements

4 Responses to ਸਾਹ, Saah (Breath)

 1. and if we think about all the complex functions attached to that simple function of inhaling and exhaling…..

  • Nirmal Bajwa says:

   yes if you watch it, this happens by itself. with each breath we develop a communion with nature, we share ouself with supreme, we die every second and then again take a fresh birth.
   and this all happens without any effort. so is life, faith will make the whole life a pleasent journey.

   • these simple things always amazed and enchanted me when i was a child, with age the list started to grow and with that my love for God.

    the world is an amazing place God has gifted us, still we complain and curse that we are not given more.

 2. Nirmal Bajwa says:

  i completely agree with you. we are given so much rather than enjoying that wet waste our life by thinking of what we dont have.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: